Намират се в централната част на град Кюстендил, в съседство с джамията „Ахмед бей”. Термите са изградени през ІІ - ІІІв. и са част от голям комплекс - асклепион.

Римските термите в Кюстендил се нареждат на второ място по големина в България. Най-големи по площ са термите в град Варна.

Разкрити са  части от 6 помещения, на площ от около 1000 кв.м. Предполагаемата площ на сградата е около 3000 кв.м. Големите правоъгълни помещения се свързват помежду си с входове, оформени от гранитни прагове със следи от двукрили врати. Техниката на градеж е смесена зидария „opus mixtum” - редуващи се каменни и тухлени пояси от по четири реда тухли с хоросан, смесен със счукана тухла. Всички помещения са разположени с посока югоизток, северозапад, което показва, че няма зала лишена от слънце. Снабдени са с централна отоплителна инсталация със сух въздух – хипокауст, употребен в две разновидности. Първият вид е от отвесни тухлени колонки или тръби в успоредни редици, покрити отгоре с големи тухли. Вторият вид е аркадосводова система от коридори. Тази втора конструкция на хипокауст е единствената известна досега в България.

Между отделните помещения има засводени отвори за преминаване на топлия въздух. През едно от помещенията с посока югоизток-северозапад минава главният канал за топлия въздух от префурниума. Подът и стените на залите са били облицовани с мраморни плочи, профилирани корнизи и пиластри. В някои помещения са открити полукръгли ниши и басейни. Отоплителните инсталации, полукръглите ниши и басейни определят предназначението й като обществена баня. Съчетанието на различни архитектурни решения и строителни техники правят римските терми един от най – интересните паметници на римската епоха в българските земи и безспорен символ на град Кюстендил. В римските терми са открити находки от керамика, игли за коса, фрагменти от оброчни плочки, както и колективната находка от 61 сребърни монети от императорите Антоний Пий (138-161) и Гордиан II (238), които безспорно определят  датирането сградата от ІІ - ІІІ век.

Античната баня е архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение.

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!