Резерват Габра

Резерват Габра се намира в местността Малкия Средок в близост до село Църварица и е със статут на поддържан резерват.

В далечната 1949 година е обявен за резерват, с цел да се опази вековната гора от черен бор, който е известен със своите качества. Прави гладки дървета със средна височина около 25 м., а отделни екземпляри и над 35 м. и с извънредно висока кълняемост на семената му.

Резерват Габра е един от най-старите резервати в България и най-стария резерват в Кюстендилския край.

Габра заема почти 90 хектара от планина Влахина на надморска височина 900-1100 метра. Състои се предимно от черен бор /около 80% / и бук, зимен дъб, цер, благун, габър и мъждрян. Единствено в резерват Габра на територията на Република България се среща македонският дъб, както и планинският явор /жемелия/, който е обявен за балкански ендемит.

Средната възраст на боровата гора е около 120-140 години. От представителите на животинския сят най-често се срещат диви свине, сърни, вълци, лисици.

В резерват “Габра” от нишите растения и гъби са установени над 101 вида и подвида, а от висшите над 241. Освен съсънката и етненската тлъстига включена в европейския списък на ендемитните растения в резервата растат 7 вида балкански растителни ендемити.

Изходен пункт за резерват Габра е село Църварица, което се намира на около 40 км. от град Кюстендил. До селото има редовна автобусна линия.

До източната част на резервате можете да отидете като тръгнете от село Църварица и преминете през махалите Дебочичка и Мариновска. До западната част на резервата можете да стигнете като преминете през махала “Веселинци”. Маршрута се преминава пеш или с автомобил с висока проходимост.

Резерват Габра се намира в гранична зона заради близоста си с Република Македония. Туристите решили да посетят резервата трябва да потърсят съдействие от граничните власти на контролно пропускателния пункт при село Църварица, но е желателно предварително да са получили разрешение за посещение на резерват Габра.

Вижте също ...

Балнеология

27-11-2009 Hits:12907 Балнеология Студио Видеограф

Още преди хилядолетия траките са открили силата на кюстендилската минерална вода и са изградили селище на мястото на днешен Кюстендил. Като балнеологичен център  днешния Кюстендил процъфтява още през I век...

Парапланеризъм

21-10-2010 Hits:9726 Планински туризъм Студио Видеограф

Парапланеризмът е най-простият, лесен и финансово достъпен начин на летене. Парапланерът представлява крило, което се  пълни с въздух от въздушния поток и позволява на парапланериста да полети. Той е безмоторно...

Вековна букова гора край село Граница

24-11-2009 Hits:5883 Природни забележителности Студио Видеограф

Вековната букова гора е защитена местност с площ от 1,3 хектара в близост до девическия манастир "Свети Лука" в землището на село Граница. С цел опазване на вековната букова гора през...

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!