Хисарлъка

Лесопарк "Хисарлъка" е хълм, който се издига над Кюстендил и е част от Осоговската планина. Има характер на подножно стъпало със стръмен разседен северен склон, в основата на който бликат топли минерални извори. Изграден предимно от метаморфни скали - предимно гнайси, които се разкриват в местностите "Бухалските скали" и "Каптажа". От лесопарк "Хисарлъка" водят началото си потоци, които са десни притоци на река Банска. Почвите са главно излужени канелени горски. През средновековието хълмът Хисарлъка е напълно обезлесен и подложен на силна ровинна ерозия.

В края на 19 век и началото на 20 век под ръководството на лесовъда Йордан Митрев е създадена иглолистна гора. След края на Втората световна война залесяването продължава и се провеждат редица благоустройствени мероприятия. Хисарлъка се превръща в красив парк, подходящ за разходки, спорт, отдих и туризъм.

Лесопарк "Хисарлъка" заема площ от около 1300 декара. В него преобладава черният бор, срещат се бял бор, ела, смърч, явор, цер, липа и др. Създадени са много алеи, къто­ве за отдих, детски и спортни площадки, чешми.

Хъл­мът е свързан с Кюстендил посредством много алеи и 3 асфал­тирани пътя от които само един е разрешен за движение на автомобили.
От високите части се открива панорама към Кюстендилската котловина и оградните й плани­ни.
Xисарлъка е свързан с народни предания и празници, а днес — с традиционния празник „Кюстендилска пролет". Има важно селищо-образуващо значение още по време на траките. Раз­крити са останки от антични и късноантични некрополи.
На билната заравненост е разкрита крепост — акропол на Пауталия, построена в края на IV в., използвана по времето на Първа­та и Втората българска държава като феодален замък и разрушена през XV в. Днес част от крепостната стена е реставрирана и включена в цялостния архитектурен ан­самбъл на парка.
Посещаван туристически обект Хисарлъка е изхо­ден пункт за туристическите маршрути в планина Осогово.
Осоговската планина е четвърта по височина в България с най-висок връх Руен 2251 метра н. в. /един от стоте национални тури­стически обекта/ и средна н.в. 1078 м. Планината е лесно достъ­пна и проходима.

Вижте също ...

Осогово през зимата

21-11-2009 Hits:4331 Планински туризъм Студио Видеограф

    През зимния сезон Осоговската планина е подходяща, както за всички зимни спортове, така и за разходка или пикник. Средната височина на снежната покривка за периода Ноември – Април е около 45...

Лечебна кал

27-11-2009 Hits:5971 Балнеология

Близо до Кюстендил край с. Байкал се намира голямо находище от ценен лечебен торф, богат на биологично активни органични вещества, хуминови киселини, естрогенни хормони и др. Торфонаходището, отстоящо на 20...

Минерална вода

26-11-2009 Hits:16647 Балнеология Студио Видеограф

Кюстендилската минерална вода се използва за лечение главно чрез бани, а при някои заболявания и чрез пиене, инхалации и иригации, други хидротерапевтични процедури, като газови и билкови вани, подводен душов...

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!